reveal in private; tell confidentially

listen to the pronunciation of reveal in private; tell confidentially
İngilizce - Türkçe

reveal in private; tell confidentially teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

confide
{f} güvenmek

Sana güvenmek istiyorum. - I'd like to confide in you.

confide
{f} to (sırrını) -e söylemek
confide
{f} sır vermek

Ona sır vermek için erkek kardeşine yeterince güvenmiyordu. - He didn't trust his brother enough to confide in him.

confide
sırrını açmak
confide
söyle

Onu sana sır olarak söyledim, öyleyse niçin Jane'e ondan bahsettin? - I told you that in confidence, so why did you tell Jane about it?

O bana alenen bir şey söylemedi ama sır olarak o bana evleneceğini söyledi. - He hasn't said anything publicly, but in confidence he told me he's getting married.

confide
(in ile) güvenmek
confide
açmak
confide
açılmak
confide
(sır/vb.) söylemek
confide
confide to teslim etmek
confide
sırrını aç,söyle
confide
emniyet etmek
confide
confide gizlice söyle
confide
{f} teslim etmek
confide
{f} emanet etmek
confide
{f} sır açmak
confide
confide in itimat etmek
İngilizce - İngilizce
confide
reveal in private; tell confidentially