resulting from

listen to the pronunciation of resulting from
İngilizce - Türkçe
den dolayı
velhasıl
result from
-den kaynaklanmak
result from
-den meydana gelmek
result from
çıkmak
result from
-den doğmak
result from
kaynaklanmak

Büyük başarılar sürekli çabadan kaynaklanmaktadır. - Big successes result from constant effort.

result from
ileri gelmek
İngilizce - İngilizce
caused by -, resulting from -, due to -
resulting from