restriction on the amount of water allowed for drinking due to a water shortage

listen to the pronunciation of restriction on the amount of water allowed for drinking due to a water shortage
İngilizce - Türkçe

restriction on the amount of water allowed for drinking due to a water shortage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

water discipline
(Askeri) SU DİSİPLİNİ: Sarf edilen suyun miktarı ve bu suyun ne kadar zamanda harcanacağı ile, kullanılan bütün suyun tedarik olduğu yerlerin sıkı şekilde kontrolu
İngilizce - İngilizce
water discipline
restriction on the amount of water allowed for drinking due to a water shortage

  Heceleme

  re·stric·tion on the a·mount of wa·ter al·lowed for drink·ing due to a wa·ter short·age

  Türkçe nasıl söylenir

  ristrîkşın ôn dhi ımaunt ıv wôtır ılaud fôr drîngkîng dyu tı ı wôtır şôrtıc

  Telaffuz

  /rēsˈtrəksʜən ˈôn ᴛʜē əˈmount əv ˈwôtər əˈloud ˈfôr ˈdrəɴɢkəɴɢ ˈdyo͞o tə ə ˈwôtər ˈsʜôrtəʤ/ /riːsˈtrɪkʃən ˈɔːn ðiː əˈmaʊnt əv ˈwɔːtɜr əˈlaʊd ˈfɔːr ˈdrɪŋkɪŋ ˈdjuː tə ə ˈwɔːtɜr ˈʃɔːrtəʤ/

  Günün kelimesi

  chutzpah