resort to the use of force

listen to the pronunciation of resort to the use of force
İngilizce - Türkçe
(Politika, Siyaset) şiddete başvurmak
resort to the use of force

  Heceleme

  re·sort to the use of force

  Türkçe nasıl söylenir

  risôrt tı dhi yus ıv fôrs

  Telaffuz

  /rēˈsôrt tə ᴛʜē ˈyo͞os əv ˈfôrs/ /riːˈsɔːrt tə ðiː ˈjuːs əv ˈfɔːrs/

  Günün kelimesi

  bridewell