reserve components

listen to the pronunciation of reserve components
İngilizce - Türkçe
(Askeri) İHTİYAT ASLİ TEŞKİLLERİ: ABD İhtiyat asli teşkilleri şunlardır: a. ABD KARA ORDUSU MİLLİ MUHAFIZ TEŞKİLATI (THE ARMY NATIONAL GUARD OF THE U. S.) b. KARA ORDUSU MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI (THE ARMY RESERVE) c. DENİZ MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI (THE NAVY RESERVE) d. DENİZ PİYADESİ MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI (THE MARİNE CORPS RESERVE) e. ABD HAVA MİLLİ MUHAFIZ TEŞKİLATI (THE AIR NATIONAL GUARD OF THE U. S.) f. HAVA MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI (THE AIR RESERVE) g. KIYI MUHAFAZA MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI (THE COAST GUARD RESERVE) . Her ihtiyat asli teşkilinde başlıca 3 ihtiyat sınıfı bulunmaktadır. a. BİRİNCİ DERECEDEN HAZIR İHTİYAT (READY RESERVE) b. İKİNCİ DERECEDEN HAZIR İHTİYAT (STAND BY RESERVE) c. ÜÇÜNCÜ DERECEDEN HAZIR İHTİYAT (RETIRED RESERVE). İhtiyat durumundaki her şahsın bu sınıflardan birinde yer almış olması icap eder
reserve components contingency force
(Askeri) İHTİYAT ASLİ TEŞKİLLERİ STRATEJİK KUVVETİ: Müessir bir kara ordusu stratejik birinci derecede Hazır İhtiyat kuvveti (Ready Reserve Strategic Army Force) teşkil etmek üzere ayrılmış seçme tümenlerden ve destek unsurlarından müteşekkil grup
air Reserve Components; American (National) Red Cross
(Askeri) Hava Stok Maddeleri; Amerikan (Milli) Kızıl Haçı
İngilizce - İngilizce
rc
Reserve Component
rc
reserve components

  Heceleme

  re·serve components

  Türkçe nasıl söylenir

  rizırv kımpōnınts

  Telaffuz

  /rēˈzərv kəmˈpōnənts/ /riːˈzɜrv kəmˈpoʊnənts/

  Günün kelimesi

  mocha