required delivery date

listen to the pronunciation of required delivery date
İngilizce - Türkçe
(Askeri) GEREKLİ DAĞITIM TARİHİ: İstek yapana, malzemenin gerçekten ne zaman dağıtılması gerektiğini gösteren bir tarihtir ve bu tarih hesap edilen standart dağıtım tarihinden daima ya önce ya sonradır, yani gerekli dağıtım tarihi hesaplanmış standart dağıtım tarihine tam olarak isabet etmez
(Askeri) gerekli dağıtım tarihi
CINCs required delivery date
(Askeri) Başkomutanın (CINC) istediği teslim tarihi
radiological dispersal device; required delivery date
(Askeri) radyolojik dağılma aygıtı; istenen teslim tarihi
required date
(Askeri) İKMALİ İSTENEN TARİH: Yapılan istekler üzerinde yazılı bir tarih. Bu tarih, isteği yapacak kimse tarafından belirli stok seviyelerini devam ettirmek veya özel ve acil hallerdeki ihtiyaçları karşılamak üzere, istek yapılacak maddelerin ne vakte kadar ikmali icap ettiğini belirtir
required date
(Askeri) ikmali istenen tarih
required delivery date

  Heceleme

  re·quired de·li·ve·ry date

  Türkçe nasıl söylenir

  rikwayrd dîlîvıri deyt

  Telaffuz

  /rēˈkwīrd dəˈləvərē ˈdāt/ /riːˈkwaɪrd dɪˈlɪvɜriː ˈdeɪt/

  Günün kelimesi

  dissert