replace scheme?

listen to the pronunciation of replace scheme?
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) düzen değiştirilsin mi?
replace scheme?