repeat task

listen to the pronunciation of repeat task
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) görevi yinele
repeat task