removing the brackets and simplifying an expression

listen to the pronunciation of removing the brackets and simplifying an expression
İngilizce - Türkçe

removing the brackets and simplifying an expression teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

expanding
{s} genişleyen
expanding
{i} genişleme
expanding
{f} genişle

İşçiler yolu genişletiyor. - The workers are expanding the road.

expanding
genişleyerek
expanding
{s} büyüyen
İngilizce - İngilizce
expanding
removing the brackets and simplifying an expression

  Heceleme

  re·mo·ving the brackets and sim·pli·fy·ing an ex·pres·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  rimuvîng dhi bräkıts ınd sîmplıfayîng ın îkspreşın

  Telaffuz

  /rēˈmo͞ovəɴɢ ᴛʜē ˈbrakəts ənd ˈsəmpləˌfīəɴɢ ən əkˈspresʜən/ /riːˈmuːvɪŋ ðiː ˈbrækəts ənd ˈsɪmpləˌfaɪɪŋ ən ɪkˈsprɛʃən/

  Günün kelimesi

  primipara