removal of all recognizable units of an infecting agent from the environment

listen to the pronunciation of removal of all recognizable units of an infecting agent from the environment
İngilizce - Türkçe

removal of all recognizable units of an infecting agent from the environment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eradication
kökünden çözme
eradication
{i} kökünü kurutma
eradication
eradikasyon
eradication
sökme
eradication
yok etme
eradication
(Tıp) kökünden kazıma, kökünü kurutma, tatamen ortadan kaldırma
eradication
eradikasyon,yoketme
İngilizce - İngilizce
eradication
removal of all recognizable units of an infecting agent from the environment

  Heceleme

  re·mov·al of all rec·og·niz·a·ble units of an infecting a·gent from the en·vi·ron·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  rîmuvıl ıv ôl rekıgnayzıbıl yunıts ıv ın înfektîng eycınt fırm dhi învayrınmınt

  Telaffuz

  /rəˈmo͞ovəl əv ˈôl ˌrekəgˈnīzəbəl ˈyo͞onəts əv ən ənˈfektəɴɢ ˈāʤənt fərm ᴛʜē ənˈvīrənmənt/ /rɪˈmuːvəl əv ˈɔːl ˌrɛkəɡˈnaɪzəbəl ˈjuːnəts əv ən ɪnˈfɛktɪŋ ˈeɪʤənt fɜrm ðiː ɪnˈvaɪrənmənt/

  Günün kelimesi

  fussbudget