reluctant to draw attention to yourself temperamentally disinclined to talk

listen to the pronunciation of reluctant to draw attention to yourself temperamentally disinclined to talk
İngilizce - Türkçe

reluctant to draw attention to yourself temperamentally disinclined to talk teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reticent
suskun

Çok suskun biridir ve kendisiyle konuşulmadıkça ağzını açmaz. - He is reticent and he never speaks unless spoken to.

reticent
ağzı sıkı
reticent
az konuşan
reticent
konuşmayan
reticent
İnsanlara birşeyler hakkında birşeyler anlatmaktaya gönülsüz olan, ağzı sıkı, ketum
reticent
{s} ketum
reticent
{s} sessiz
reticent
{s} bildiğini söylemeyen
reticent
{s} pek konuşmaz, suskun
reticent
{s} sır saklayan, ağzı sıkı
reticent
çok konuşmaz
İngilizce - İngilizce
reticent
reluctant to draw attention to yourself temperamentally disinclined to talk

  Heceleme

  re·luc·tant to draw at·ten·tion to your·self temperamentally dis·in·clined to talk

  Türkçe nasıl söylenir

  rilʌktınt tı drô ıtenşın tı yûrself temprımentıli dîsînklaynd tı tôk

  Telaffuz

  /rēˈləktənt tə ˈdrô əˈtensʜən tə yo͝orˈself ˌtemprəˈmentəlē ˌdəsənˈklīnd tə ˈtôk/ /riːˈlʌktənt tə ˈdrɔː əˈtɛnʃən tə jʊrˈsɛlf ˌtɛmprəˈmɛntəliː ˌdɪsɪnˈklaɪnd tə ˈtɔːk/

  Günün kelimesi

  hypochondriac