release or detachment from a physical situation or other involvement

listen to the pronunciation of release or detachment from a physical situation or other involvement
İngilizce - Türkçe

release or detachment from a physical situation or other involvement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disengagement
salıverme
disengagement
ilgiyi kesme
disengagement
bırakma
disengagement
serbest bırakma
disengagement
(Askeri) Muharebenin kesilmesi
disengagement
{i} bağlantı kesilmesi
disengagement
{i} geri çekilme [ask.]
disengagement
{i} çözülme
disengagement
ayırma
disengagement
(Askeri) MUHAREBEYİ KESME: Silahların kontrolünde, karşı koyan yabancı kuvvetlerin yerli askeri kuvvetlere direkt etkide bulunmadan, coğrafi bakımdan ayrılmaları ile sonuçlanacak teklifler için kullanılan genel bir terim
disengagement
{i} ilişkinin kesilmesi
disengagement
(Tıp) Serbest bırakılma, hapsedilmiş durumdan kurtulma
disengagement
{i} serbest kalma
disengagement
(Tıp) Fetüs başının vagina'dan geçerek dışarı çıkması; başın doğumu
disengagement
(isim) bağlantı kesilmesi, çözülme, geri çekilme [ask.]; ilişkinin kesilmesi; serbest kalma
İngilizce - İngilizce
disengagement

My thanks to you for my speedy disengagement from the ridiculous accusation of Morris.

release or detachment from a physical situation or other involvement

  Heceleme

  re·lease or de·tach·ment from a phys·i·cal si·tu·a·tion or oth·er in·volve·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  rilis ır ditäçmınt fırm ı fîzîkıl sîçueyşın ır ʌdhır învälvmınt

  Telaffuz

  /rēˈlēs ər dēˈtaʧmənt fərm ə ˈfəzəkəl ˌsəʧo͞oˈāsʜən ər ˈəᴛʜər ənˈvälvmənt/ /riːˈliːs ɜr diːˈtæʧmənt fɜrm ə ˈfɪzɪkəl ˌsɪʧuːˈeɪʃən ɜr ˈʌðɜr ɪnˈvɑːlvmənt/