relating to disputes, unsettled

listen to the pronunciation of relating to disputes, unsettled
İngilizce - Türkçe

relating to disputes, unsettled teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

controversial
tartışmaya yol açan
controversial
{s} tartışmalı

Meclis üyesi bir miktar tartışmalı önerge sundu. - The councilor tabled a number of controversial motions.

Bu düşünce tartışmalıdır. - This idea is controversial.

controversial
çekişmeli
controversial
{s} anlaşmazlığa neden olan
controversial
münakaşa edilebilir
controversial
{s} ihtilaflı

Bu görüş ihtilaflıdır. - This idea is controversial.

controversial
{s} münakaşacı
controversial
su götürür
İngilizce - İngilizce
{a} controversial
relating to disputes, unsettled