related to nighttime, or occurring at night

listen to the pronunciation of related to nighttime, or occurring at night
İngilizce - Türkçe

related to nighttime, or occurring at night teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nocturnal
geceye ait
nocturnal
(Ticaret) Gececil

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

nocturnal
geceleyin
nocturnal
(Biyokimya) gecesel
nocturnal
(Tıp) geceye ilişkin
nocturnal
(Denizbilim) nokturnal
nocturnal
gece

Kediler gececi hayvanlardır. - Cats are nocturnal animals.

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

nocturnal
geceye özgü
nocturnal
geceleyin olan
nocturnal
geceleyin çiçek açan
nocturnal
geceleri gezen veya yem arayan noctur nally gece
nocturnal
{s} geceleyin hareketlenen
nocturnal
(Tıp) Gece olan, gece oluşan, nocturnus
nocturnal
gece çıkan/gece olan
nocturnal
(Biyoloji) noktürnal

Birçok hayvan noktürnaldir. - Many animals are nocturnal.

İngilizce - İngilizce
nocturnal
related to nighttime, or occurring at night