related, mentioned, said, made known

listen to the pronunciation of related, mentioned, said, made known
İngilizce - Türkçe

related, mentioned, said, made known teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

told
söyle

Bana bir CD aldığını söyledi. - She told me that she had bought a CD.

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

told
tell söyle
told
anlatılmak
told
söylenmiş

Tom'a Mary'yi yalnız bırakacağı zaten söylenmişti. - Tom has already been told to leave Mary alone.

Tom'a daha önce bunu yapmak zorunda olduğu söylenmişti. - Tom has already been told he has to do that.

told
f., bak. tell
İngilizce - İngilizce
{a} told
related, mentioned, said, made known