reddish brown north american marmot

listen to the pronunciation of reddish brown north american marmot
İngilizce - Türkçe

reddish brown north american marmot teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

groundhog
i., zool. dağsıçanı
woodchuck
dağ sıçanı
groundhog
dağsıçanı
woodchuck
dağsıçanı
woodchuck
(isim) dağ sıçanı
İngilizce - İngilizce
groundhog
woodchuck
reddish brown north american marmot