recommendation, praise

listen to the pronunciation of recommendation, praise
İngilizce - Türkçe

recommendation, praise teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

commendation
ödül
commendation
övme
commendation
resmi takdirname
commendation
onurlandırma
commendation
övgü
commendation
{i} tavsiye
commendation
{i} takdir

Tom yanan bir evden bir kadını kurtarmak için olan cesareti için bir takdirname aldı. - Tom received a commendation for bravery for rescuing a woman from a burning house.

commendation
(Askeri) TAKDİR: Bknz. "commendation ribbon" ve "letter of commendation"
commendation
{i} salık verme
commendation
ödül/takdir/övgü
İngilizce - İngilizce
{n} commendation
recommendation, praise