reckless abandon

listen to the pronunciation of reckless abandon
İngilizce - İngilizce
(deyim) Giving up on the chase and straight up tell the girl you want her without caring about the outcomes
reckless abandon

  Heceleme

  reck·less a·ban·don

  Türkçe nasıl söylenir

  reklıs ıbändın

  Telaffuz

  /ˈrekləs əˈbandən/ /ˈrɛkləs əˈbændən/

  Günün kelimesi

  nevus