recheck

listen to the pronunciation of recheck
İngilizce - Türkçe
yeniden denetlemek
yeniden kontrol etmek
recheck document
(Bilgisayar) belgeyi yeniden denetle
to recheck
yeniden denetlemek
recheck