reaching up to the knees

listen to the pronunciation of reaching up to the knees
İngilizce - Türkçe

reaching up to the knees teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

knee-deep
diz boyu derinliğinde
knee-deep
diz boyu

Arabası diz boyu kara gömüldü. - His car was stuck in knee-deep snow.

O diz boyu karın içindeydi. - He was knee-deep in snow.

up to the
kadar
İngilizce - İngilizce
knee-deep
reaching up to the knees

  Türkçe nasıl söylenir

  riçîng ʌp tı dhi niz

  Telaffuz

  /ˈrēʧəɴɢ ˈəp tə ᴛʜē ˈnēz/ /ˈriːʧɪŋ ˈʌp tə ðiː ˈniːz/

  Günün kelimesi

  wallah