ratification and observation

listen to the pronunciation of ratification and observation
İngilizce - Türkçe
rey ve mütalaa
ratification and observation

  Heceleme

  ratification and ob·ser·va·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  rätıfıkeyşın ınd äbzırveyşın

  Telaffuz

  /ˌratəfəˈkāsʜən ənd ˌäbzərˈvāsʜən/ /ˌrætəfəˈkeɪʃən ənd ˌɑːbzɜrˈveɪʃən/

  Günün kelimesi

  lorimer