randomly, not on purpose, by chance

listen to the pronunciation of randomly, not on purpose, by chance
İngilizce - Türkçe

randomly, not on purpose, by chance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

by accident
tesadüfen

Tesadüfen onunla karşılaştım. - I met her by accident.

Savaş tesadüfen patlak vermedi. - The war didn't break out by accident.

by accident
kazara

Biz otobüs terminalinde kazara onlarla karşılaştık. - We met them by accident at the bus terminal.

Kazara Jane ile karşılaştım. - I met Jane by accident.

by accident
rastlantı sonucu

Üçüncü caddede rastlantı sonucu onunla karşılaştım. - I met her by accident on Third Avenue.

Rastlantı sonucu caddede Bay Smith'le karşılaştım. - I met Mr Smith on the street by accident.

by accident
kazara, yanlışlıkla
İngilizce - İngilizce
by accident
randomly, not on purpose, by chance