rain or shine

listen to the pronunciation of rain or shine
İngilizce - Türkçe
tenek nasıl olursa olsun
öyle ya da böyle

Öyle ya da böyle, postacı postayı dağıtır. - Rain or shine, the postman delivers the mail.

Öyle ya da böyle, Tom'un gitmeye niyeti var. - Tom intends to go, rain or shine.

(deyim) ne olursa olsunher halükarda

1. whatever the weather is. He runs every morning, rain or shine. 2. if you say you will do something come rain or shine, you mean you will do it whatever happens. Come rain or shine, I'll be there, I promise.

ne olursa olsun

Ne olursa olsun orada olacağım. - I'll be there rain or shine.

Ne olursa olsun, açılış töreni dokuzda başlayacak. - Rain or shine, the opening ceremony is to begin at nine.

her halükârda

Her halükarda orada yapıyor olacağız. - We'll be there rain or shine.

İngilizce - İngilizce
Regardless of what the circumstances are, and how the weather is

He always showed up right on time, rain or shine.

in all weather, no matter what the weather is like
rain or shine