röntgen

listen to the pronunciation of röntgen
İngilizce - Türkçe
röntgen
roentgen, röntgen
(Tıp) (Wilhelm Konrad) Kendi adı ile anılan ışınları bulan Alman bilgini (1845-1923)
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Vücuddaki iç uzuvların filmini çekmek
(Osmanlı Dönemi) Röntgen adında bir Alman âliminin 1896' da keşfettiği ışıklar. Bunlar gözle görülmediği halde fotoğraf camına tesir eder, vücuddan, tahta, kâğıt gibi maddelerden bu ışık geçebilir. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılır
Gama veya x ışınlarının miktar ölçümü birimi
Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film
Gama veya x ışınlarının miktar ölçümü birimi. Kısaltması R
(Osmanlı Dönemi) MINZAR
röntgen ışını
(Tıp, İlaç) X-ışınları (veya Röntgen ışınları), dalgaboyu 10 ile 0,01 nm olan elektromıknatıssal dalgalardır. 30 ile 30.000 PHz (1015 hertz) aralığındaki titreşim sayısı aralığına eşdeğerdir. X-ışınları özellikle tıpta tanısal amaçlarla kullanılmaktadırlar. Yükünleştirici ışınım sınıfına dahil olduklarından zararlı olabilirler. Wilhelm Röntgen'in bu alandaki katkıları nedeniyle sıkça Röntgen ışınlarından söz edilir
İngilizce - İngilizce
a unit of exposure to ionizing radiation
Wilhelm Conrad Röntgen
or Wilhelm Conrad Roentgen born March 27, 1845, Lennep, Prussia died Feb. 10, 1923, Munich, Ger. German physicist. He taught at the Universities of Giessen (1879-88), Würzburg (1888-1900), and Berlin (1900-20). In 1895 he discovered rays that did not exhibit properties such as reflection or refraction and mistakenly thought they were unrelated to light. Because of their mysterious nature, he called them X rays. He later produced the first X-ray photographs, showing the interiors of metal objects and the bones in his wife's hand. He also did important research in a wide variety of other fields. In 1901 he was awarded the first Nobel Prize for Physics
Türkçe - İngilizce
X-ray

I have to go and have an X-ray tomorrow. - Yarın gidip röntgen çektirmem gerekiyor.

We have detected an abnormality on your x-ray. - Röntgeninizde bir anormallik belirledik.

rontgen
roentgen (unit of X radiation)
radiological
(birim) rontgen
X-ray; peeping, peep
radiography
slang peeping, voyeurism
Roentgen
X-ray photograph, X ray
roentgenogram
peek
peep

Just now, you were looking. You Peeping Tom,she said angrily. - O, Şu anda bakıyorsun. Sen röntgenliyorsun Tom dedi kızgınlıkla.

Close the curtains! The guy living in the house across the street is a Peeping Tom. - Perdeyi kapa! Caddenin karşısındaki evde yaşayan adam bir röntgenci.

peeping

Close the curtains! The guy living in the house across the street is a Peeping Tom. - Perdeyi kapa! Caddenin karşısındaki evde yaşayan adam bir röntgenci.

Just now, you were looking. You Peeping Tom,she said angrily. - O, Şu anda bakıyorsun. Sen röntgenliyorsun Tom dedi kızgınlıkla.

röntgen
x ray
röntgen filmi
x-ray
röntgen çekmek
x-ray
röntgen cihazı
x-ray machine
röntgen eş değeri memeli hayvan
(Askeri) roentgen equivalent mammal
röntgen filmi
rontgenogram
röntgen filmi
radiograph
röntgen filmi
radiography
röntgen filmi
radiogram
röntgen filmi
roentgenogram
röntgen filmi
X-ray, radiograph
röntgen işletmek
slang to watch someone secretly, peep
röntgen muayenesi
X-ray
röntgen odası nerede
Where's the X ray room
röntgen perdesi
fluoroscopic screen
röntgen perdesi
fluoroscope
röntgen uzmanı
rontgenologist
röntgen uzmanı
radiologist
röntgen çek
(Tıp) x ray
röntgen çek
(Tıp) x rayed
röntgen çekmek
radio
röntgen çektirmem gerekiyor
I need to have some X rays taken
röntgen ışınları
X rays
röntgen ışınları
rontgen rays
röntgen ışınları
Roentgen rays
röntgen ışınları ile fotoğrafçılık
skiagraphy
röntgen ışınları ile çekilen fotoğraf
skiagram
röntgen ışını
X-ray
röntgen ışını birimi
rontgen
ilaçlı röntgen çekilmeden önce alınan sıvı
opaque meal
röntgen