quartermaster

listen to the pronunciation of quartermaster
İngilizce - Türkçe
(Askeri) LEVAZIM SUBAYI: Levazım sınıfına mensup subay
serdümen
levazım subayı
karargah levazım subayı
dümenci/ikmalci
i., ask. levazım müdürü; levazım subayı
iaşe subayı
(Askeri) levazım/levazım sınıfı
(Askeri) Levazım
quartermaster-officer
levazım subayı
quartermaster corps
(Askeri) LEVAZIM SINIFI LEVAZIM TEŞKİLATI: Silahlı kuvvetlerin levazım ikmal maddelerini tedarik etmekten ve levazım hizmetlerinden sorumlu sınıfı
quartermaster depot
(Askeri) LEVAZIM DEPOSU: Levazım ikmal maddelerinin, tesellüm, depolama ve dağıtımına mahsus depo
quartermaster field maintenance offices
(Askeri) LEVAZIM SAHA BAKIM TEŞKİLLERİ: Levazım saha bakım kısımları (quartermaster field maıntenance) ile levazım saha yenileştirme kısımlarından (quartermaster field reclamation offıces) mürekkep teşkiller. Bu teşkiller, mekanik olan ve olmayan levazım maddelerinin bakım ve onarımından mesuldür
quartermaster field order
(Askeri) LEVAZIM HAREKAT EMRİ: Bir levazım birliğinin komutanı tarafından genellikle bir askeri harekatla ilgili olarak çıkarılan harekat emri. Bu emirle, tali levazım birliklerinin yapacakları işler hakkında tam bilgi verilir
quartermaster field reclamation officers
(Askeri) LEVAZIM SAHA YENİLEŞTİRME TEŞKİLLERİ: Bak "quartermaster field maintenance offices"
quartermaster general
(Askeri) LEVAZIM DAİRESİ BAŞKANI: Tümgeneral rütbesinde bir subay. Bu subay levazım sınıfının başıdır; bu sınıfın hizmet ve işlerini idare eder ve bunlara nezaretten sorumludur
quartermaster plan
(Askeri) LEVAZIM PLANI: Bir göreve ayrılan levazım birliklerine ait mevkileri; zaman çizelgelerini taşıtları vs. gösteren plan. Bu plan levazım harekat emrinin esasını teşkil eder
quartermaster salvage depot
(Askeri) LEVAZIM HEK DEPOSU: Yıpranmış veya hasara uğramış teçhizatın levazım personeli tarafından onarıldığı veya muhafaza edildiği yer
quartermaster school
(Askeri) LEVAZIM OKULU: Levazım sınıfının idari ve teknik görevleri üzerine eğitim yapan sınıf okulu. Bu okul eratı ve astsubayları, kıta görevleri için uzman ve öğretmen olarak yetiştirdiği, gibi bu sınıfta subay olmak için gerekli öğretimi de verir. Bu okul ordu eğitim hizmetine bağlıdır
quartermaster supply offices
(Askeri) LEVAZIM İKMAL SUBAYI: Bir levazım deposunda, ikmal maddelerinin depolanmasından ve dağıtımından sorumlu subay. Teknik hususlarda bu subay tam sorumluluğa haizdir; fakat idari ve inzibatla ilgili hususlarda depo komutanına karşı sorumludur
quartermaster unit
(Askeri) LEVAZIM BİRLİĞİ: Levazım sınıfının her hangi bir birliği, levazım birlikleri büyüklük bakımından bölük ile alay arasında değişir
army quartermaster service
(Askeri) ORDU LEVAZIM HİZMETİ: Bak. "Quartermaster corps"
depot quartermaster
(Askeri) DEPO HİZMET SUBAYI: Bağlı bulunduğu deponun yangına karşı korunması, muhafazası ve emniyeti, inzibat işleri, fenni tesisleri, ulaştırma ve diğer ilgili depo işlerinden sorumlu subay
office of the quartermaster general
(Askeri) LEVAZIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI: OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: OFFICE OF THE SECRETARY OF THE ARMY: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: OFFICE OF THE UNDER SECRETARY OF THE ARMY: KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI
post quartermaster
(Askeri) GARNİZON LEVAZIM MÜDÜRÜ: Bir garnizonda, levazım hizmetini idare eden levazım subayı
İngilizce - İngilizce
An officer whose duty is to provide quarters, provisions, storage, clothing, fuel, stationery, and transportation for a regiment or other body of troops, and superintend the supplies
A petty officer who attends to the helm, binnacle, signals, and the like, under the direction of the master
{n} one who regulates quarters for men
an army officer who provides clothing and subsistence for troops
{i} petty ship officer; army officer responsible for providing troops with basic necessities (such as housing, clothing, etc.)
Officer who oversees arrangements for the quartering and movement of troops. The office dates at least to the 15th century in Europe. The French minister of war under Louis XIV created a quartermaster general's department that dotted the countryside with strategically located stockpiles of food, forage, ammunition, and equipment. By the 18th century his duties in some European countries included coordinating marches and deployments and drafting operational orders; in the U.S. he remained a specialized administrative and logistical functionary until 1962, when the Quartermaster Corps was absorbed by other agencies
The officer whose duty it is to attend to the quarters of the soldiers He superintends the issue of stores, food, and clothing (See Quarters ) As a nautical term, a quartermaster is a petty officer who, besides other duties, attends to the steering of the ship
An experienced hand, trusted at the wheel - R -
The person in charge of the baronial inventory
Having to do with providing quarters: ie: , clothing, transportation, forage, etc
QM
Quartermaster Branch
branch of the military responsible for supplies and ammunition, branch of the general staff
quartermaster corps
military corps which provides equipment and supplies (Logistics)
quartermaster general
a staff officer in charge of supplies for a whole army
quartermaster general
head of the military unit responsible for equipment and supplies (Logistics)
quartermaster sergeant
sergeant of a logistics unit
quartermaster-general branch GHQ
military branch responsible for equipment and supplies (Logistics)
quartermasters
plural of quartermaster
quartermaster

  Heceleme

  quar·ter·mas·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  kwôrtırmästır

  Telaffuz

  /ˈkwôrtərˌmastər/ /ˈkwɔːrtɜrˌmæstɜr/

  Günün kelimesi

  regale