qualities that do not give pleasure to the senses

listen to the pronunciation of qualities that do not give pleasure to the senses
İngilizce - Türkçe

qualities that do not give pleasure to the senses teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ugliness
{i} çirkinlik

Güzellik bir görüş meselesidir ama çirkinlik evrenseldir. - Beauty is a matter of opinion but ugliness is universal.

Çirkin ve mutsuz bir dünyada, en zengin adam çirkinlik ve mutsuzluktan başka bir şey satın alamaz. - In an ugly and unhappy world the richest man can purchase nothing but ugliness and unhappiness.

ugliness
{i} iğrençlik
İngilizce - İngilizce
ugliness
qualities that do not give pleasure to the senses

  Heceleme

  qualities that do not give pleas·ure to the senses

  Türkçe nasıl söylenir

  kwälıtiz dhıt du nät gîv plejır tı dhi sensîz

  Telaffuz

  /ˈkwälətēz ᴛʜət ˈdo͞o ˈnät ˈgəv ˈpleᴢʜər tə ᴛʜē ˈsensəz/ /ˈkwɑːlətiːz ðət ˈduː ˈnɑːt ˈɡɪv ˈplɛʒɜr tə ðiː ˈsɛnsɪz/

  Günün kelimesi

  capitulate