put one's foot to the floor

listen to the pronunciation of put one's foot to the floor
İngilizce - Türkçe
birden gaza basmak
put one's foot to the floor

  Türkçe nasıl söylenir

  pût wʌnz fût tı dhi flôr

  Telaffuz

  /ˈpo͝ot ˈwənz ˈfo͝ot tə ᴛʜē ˈflôr/ /ˈpʊt ˈwʌnz ˈfʊt tə ðiː ˈflɔːr/

  Günün kelimesi

  teknonym