psychomotor stimulant

listen to the pronunciation of psychomotor stimulant
İngilizce - Türkçe
(Tıp) psikomotor stimulan
psychomotor stimulant