provides for

listen to the pronunciation of provides for
İngilizce - Türkçe
sağlar
provides
sağlıyor

Firma, işçilerine üniformalarını sağlıyor ama onların düzenli olarak temizlenmesini bekliyor. - The firm provides its workers with their uniforms, but they are expected to have them regularly cleaned.

provides
sağla(mak)
İngilizce - İngilizce

provides for teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

provides
third-person singular of provide
provides for