provide food and service for an event or banquet

listen to the pronunciation of provide food and service for an event or banquet
İngilizce - İngilizce
cater for a banquet
provide food and service for an event or banquet

  Heceleme

  pro·vide food and ser·vice for an e·vent or ban·quet

  Türkçe nasıl söylenir

  prıvayd fud ınd sırvıs fôr ın ivent ır bängkwıt

  Telaffuz

  /prəˈvīd ˈfo͞od ənd ˈsərvəs ˈfôr ən ēˈvent ər ˈbaɴɢkwət/ /prəˈvaɪd ˈfuːd ənd ˈsɜrvəs ˈfɔːr ən iːˈvɛnt ɜr ˈbæŋkwət/

  Günün kelimesi

  abut