protecting domestic business at the expense of free market competition

listen to the pronunciation of protecting domestic business at the expense of free market competition
İngilizce - Türkçe

protecting domestic business at the expense of free market competition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

protectionism
korumacılık politikası
protectionism
yabancı mallara ağır gümrük vergileri uygulayarak yerli ekonomiyi koruma yöntemi
protectionism
{i} yerli ekonomiyi koruma yöntemi
protectionism
{i} yerli sanayii koruma politikası
protectionism
{i} ithal mallarını ağır vergilendirme
protectionism
{i} korumacılık
protectionism
koruyuculuk
İngilizce - İngilizce
protectionism
protecting domestic business at the expense of free market competition

  Heceleme

  pro·tect·ing do·mes·tic busi·ness at the ex·pense of free mar·ket com·pe·ti·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prıtektîng dımestîk bîznıs ät dhi îkspens ıv fri märkıt kämpıtîşın

  Telaffuz

  /prəˈtektəɴɢ dəˈmestək ˈbəznəs ˈat ᴛʜē əkˈspens əv ˈfrē ˈmärkət ˌkämpəˈtəsʜən/ /prəˈtɛktɪŋ dəˈmɛstɪk ˈbɪznəs ˈæt ðiː ɪkˈspɛns əv ˈfriː ˈmɑːrkət ˌkɑːmpəˈtɪʃən/

  Günün kelimesi

  calvary