prostrate perennial of coastal sand dunes florida to texas

listen to the pronunciation of prostrate perennial of coastal sand dunes florida to texas
İngilizce - İngilizce
railroad vine
prostrate perennial of coastal sand dunes florida to texas

  Heceleme

  pros·trate per·en·ni·al of coast·al sand dunes Flo·ri·da to tex·as

  Türkçe nasıl söylenir

  prästreyt pıreniıl ıv kōstıl sänd dunz flôrıdı tı teksıs

  Telaffuz

  /ˈprästrāt pərˈenēəl əv ˈkōstəl ˈsand ˈdo͞onz ˈflôrədə tə ˈteksəs/ /ˈprɑːstreɪt pɜrˈɛniːəl əv ˈkoʊstəl ˈsænd ˈduːnz ˈflɔːrədə tə ˈtɛksəs/

  Günün kelimesi

  ort