professional association

listen to the pronunciation of professional association
İngilizce - Türkçe
mesleki arkadaşlık
meslek birliği
meslek kuruluşu
professional associations
(Ticaret) meslek odaları
professional associations
mesleki dernekler
İngilizce - İngilizce
an association of practitioners of a given profession
Professional Golfers' Association of America
PGA, the
professional association

  Heceleme

  pro·fes·sion·al as·so·ci·a·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prıfeşınıl ısōsieyşın

  Telaffuz

  /prəˈfesʜənəl əˌsōsēˈāsʜən/ /prəˈfɛʃənəl əˌsoʊsiːˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  acumen