producing plenty of crops

listen to the pronunciation of producing plenty of crops
İngilizce - Türkçe

producing plenty of crops teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fertile
{s} verimli

Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir. - Agriculture is developed in the most fertile lands of the region.

Göçmenler vadideki toprağın verimli olduğunu öğrendiler. - The settlers learned that the land in the valley was fertile.

fertile
{s} bereketli

Şimdi bereketli bir ovanın olduğu yerde çölden başka bir şey yok. - Now there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.

Tom'un bereketli bir hayal gücü var. - Tom has a fertile imagination.

fertile
{s} doğurgan

Leyla çok doğurgandı. - Layla was very fertile.

fertile
doğurganlık
fertile
doğurabilen
fertile
gelişme yeteneği olan
fertile
artağan
fertile
üretken
fertile
{s} yaratıcı

Onun yaratıcı bir hayal gücü var. - He has a fertile imagination.

Senin yaratıcı bir hayal gücün var. - You have a fertile imagination.

fertile
(Tıp) Mümbit, verimli
fertile
(Nükleer Bilimler) üretken,doğurgan,fertil,verimli
fertile
{s} zengin
İngilizce - İngilizce
fertile
producing plenty of crops

  Heceleme

  pro·du·cing plen·ty of crops

  Türkçe nasıl söylenir

  prıdusîng pleni ıv kräps

  Telaffuz

  /prəˈdo͞osəɴɢ ˈplenē əv ˈkräps/ /prəˈduːsɪŋ ˈplɛniː əv ˈkrɑːps/

  Günün kelimesi

  capitulate