process of understanding and learning how to operate in a new culture

listen to the pronunciation of process of understanding and learning how to operate in a new culture
İngilizce - Türkçe

process of understanding and learning how to operate in a new culture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

acculturation
kültürel etkileşim
acculturation
{i} kültürleşme
acculturation
bir kültürün başka bir kültürden aldığı tesir
acculturation
(isim) kültürleşme
İngilizce - İngilizce
acculturation
process of understanding and learning how to operate in a new culture

  Heceleme

  proc·ess of un·der·stand·ing and learn·ing how to op·er·ate in a new cul·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  prôses ıv ʌndırständîng ınd lırnîng hau tı ôpıreyt în ı nyu kʌlçır

  Telaffuz

  /ˈprôˌses əv ˌəndərˈstandəɴɢ ənd ˈlərnəɴɢ ˈhou tə ˈôpərˌāt ən ə ˈnyo͞o ˈkəlʧər/ /ˈprɔːˌsɛs əv ˌʌndɜrˈstændɪŋ ənd ˈlɜrnɪŋ ˈhaʊ tə ˈɔːpɜrˌeɪt ɪn ə ˈnjuː ˈkʌlʧɜr/

  Günün kelimesi

  diminutive