proceeding to a conclusion by reason or argument rather than intuition

listen to the pronunciation of proceeding to a conclusion by reason or argument rather than intuition
proceeding to a conclusion by reason or argument rather than intuition

  Heceleme

  pro·ceed·ing to a con·clu·sion by rea·son or ar·gu·ment rath·er than in·tu·i·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prōsidîng tı ı kınklujın bay rizın ır ärgyımınt rädhır dhın întuîşın

  Telaffuz

  /prōˈsēdəɴɢ tə ə kənˈklo͞oᴢʜən ˈbī ˈrēzən ər ˈärgyəmənt ˈraᴛʜər ᴛʜən ˌənto͞oˈəsʜən/ /proʊˈsiːdɪŋ tə ə kənˈkluːʒən ˈbaɪ ˈriːzən ɜr ˈɑːrɡjəmənt ˈræðɜr ðən ˌɪntuːˈɪʃən/

  Günün kelimesi

  argus