procedure to be applied

listen to the pronunciation of procedure to be applied
İngilizce - Türkçe
(Kanun) takip olunacak muhakeme usulü
to be applied
uygulanacak
procedure to be applied

  Heceleme

  pro·ce·dure to be ap·plied

  Türkçe nasıl söylenir

  prōsicır tı bi ıplayd

  Telaffuz

  /prōˈsēʤər tə bē əˈplīd/ /proʊˈsiːʤɜr tə biː əˈplaɪd/