probability distributions

listen to the pronunciation of probability distributions
İngilizce - Türkçe
olasılık dağılımları
probability distribution
olasılık dağılımı
probability distribution
(Nükleer Bilimler) muhtemel dağılım
probability distribution
ihtimal dağılımı
İngilizce - İngilizce

probability distributions teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

probability distribution
A function of a discrete random variable yielding the probability that the variable will have a given value
probability distributions

  Heceleme

  prob·a·bi·li·ty distributions

  Türkçe nasıl söylenir

  präbıbîlıti dîstrıbyuşınz

  Telaffuz

  /ˌpräbəˈbələtē ˌdəstrəˈbyo͞osʜənz/ /ˌprɑːbəˈbɪlətiː ˌdɪstrəˈbjuːʃənz/

  Günün kelimesi

  ides