present participle of solve

listen to the pronunciation of present participle of solve
İngilizce - Türkçe

present participle of solve teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

solving
{i} çözüm

Tom problemin çözümünde hiçbir zorluk çekmedi. - Tom had no difficulty in solving the problem.

Sorunun çözümünde hiç güçlük çekmedi. - He had no difficulty in solving the problem.

solving
{f} çöz

Onu çözmek için kendi tarzım var. - I have my own way of solving it.

Problemi çözmeyi denedi. - He tried solving the problem.

solving
çözerek
solving
{i} çözme

Problemi çözmeyi denedi. - He tried solving the problem.

Takeo matematik problemlerini çözmeye dalmış. - Takeo is engrossed in solving mathematical problems.

solving
{i} halletme

Ben sorunu halletmeye çalıştım. - I tried solving the problem.

İngilizce - İngilizce
solving
present participle of solve