present participle of exclude

listen to the pronunciation of present participle of exclude
İngilizce - Türkçe

present participle of exclude teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

excluding
hariç

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

Çizimler hariç, bu kitabın 252 sayfası var. - This book has 252 pages, excluding illustrations.

excluding
rnüstesna
excluding
(Bilgisayar) dışta tutulan
excluding
hariç olmak üzere
excluding
-in dışında
excluding
{f} dışta bırak
excluding
-den başka
excluding
{i} dışlama
excluding
(İnşaat) hariç tutma
excluding
ayrı tut
İngilizce - İngilizce
excluding
present participle of exclude