present-day

listen to the pronunciation of present-day
İngilizce - Türkçe
bugünkü

Taoizm bugünkü Henan ilinde M.Ö. 604'te doğmuş bir pir olan Laozi'nin öğretileri üzerine kurulmuştur. - Taoism was founded on the teachings of Laozi, a sage born in 604 B.C. in present-day Henan Province.

modern
günümüzdeki
şimdiki
günümüz

Günümüz teknolojisiyle bile kasırgaların oluşum ve hareketleri kaprislidir. - The formation and movement of hurricanes are capricious, even with our present-day technology.

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

şimdiki
presentday
şimdiki
present day
günümüzdeki
till the present day
bu zamana dek
in the present day
günümüzde
present day
günümüz

Endişelenmeyin, günümüzün kozmetik cerrahisi, Doktor Frankenstein'ın günlerinde olduğundan çok daha iyidir. - Don't worry, present day cosmetic surgery is much better than it used to be in Doctor Frankenstein's days.

present day
bugünkü
presentday
günümüzün
İngilizce - İngilizce
in existence now; current or contemporary
of the present time
Present-day things, situations, and people exist at the time in history we are now in. Even by present-day standards these were large aircraft. a huge area of northern India, stretching from present-day Afghanistan to Bengal. modern or existing now
belonging to the present time; "contemporary leaders"
present-day

  Heceleme

  pres·ent-day

  Telaffuz

  Videolar

  ... We're going to tell the whole story, from the Big Bang to the present day. ...
  ... from the Big Bang to the present day. ...

  Günün kelimesi

  scissile