preparatory school: a private secondary school

listen to the pronunciation of preparatory school: a private secondary school
İngilizce - Türkçe

preparatory school: a private secondary school teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prep school
hazırlık okulu

Onun ebeveynleri onun yaz mevsimini hazırlık okulunda geçirmesini ısrar etti. - Her parents insisted that she spend the summer in prep school

prep school
İng. koleje hazırlayan özel okul
prep school
kolej, özel ortaokul ve lise
İngilizce - İngilizce
prep school
preparatory school: a private secondary school