preoccupation with something to the exclusion of all else

listen to the pronunciation of preoccupation with something to the exclusion of all else
İngilizce - İngilizce
Abstractedness
Abstraction
preoccupation with something to the exclusion of all else

  Heceleme

  pre·oc·cu·pa·tion with some·thing to the ex·clu·sion of all else

  Türkçe nasıl söylenir

  priäkyıpeyşın wîdh sʌmthîng tı dhi îksklujın ıv ôl els

  Telaffuz

  /prēˌäkyəˈpāsʜən wəᴛʜ ˈsəmᴛʜəɴɢ tə ᴛʜē əkˈsklo͞oᴢʜən əv ˈôl ˈels/ /priːˌɑːkjəˈpeɪʃən wɪð ˈsʌmθɪŋ tə ðiː ɪkˈskluːʒən əv ˈɔːl ˈɛls/

  Günün kelimesi

  crapulous