prejudgement [brit.]

listen to the pronunciation of prejudgement [brit.]
İngilizce - Türkçe
önyargı
peşin hüküm
yargılamadan verilen hüküm
prejudgement [brit.]