prefix code for reconnaissance helicopter designations

listen to the pronunciation of prefix code for reconnaissance helicopter designations
İngilizce - İngilizce
RH
prefix code for reconnaissance helicopter designations

  Heceleme

  pre·fix code for re·con·nais·sance hel·i·cop·ter designations

  Türkçe nasıl söylenir

  prifîks kōd fôr rikänısıns helîkäptır dezıgneyşınz

  Telaffuz

  /ˈprēfəks ˈkōd ˈfôr rēˈkänəsəns ˈheləˌkäptər ˌdezəgˈnāsʜənz/ /ˈpriːfɪks ˈkoʊd ˈfɔːr riːˈkɑːnəsəns ˈhɛlɪˌkɑːptɜr ˌdɛzəɡˈneɪʃənz/

  Günün kelimesi

  matronym