power to be difficult to

listen to the pronunciation of power to be difficult to
İngilizce - Türkçe
güç olmak, zor olmak
power to be difficult to

  Heceleme

  po·wer to be dif·fi·cult to

  Türkçe nasıl söylenir

  pauır tı bi dîfıkılt tı

  Telaffuz

  /ˈpouər tə bē ˈdəfəkəlt tə/ /ˈpaʊɜr tə biː ˈdɪfəkəlt tə/

  Günün kelimesi

  somnolent