possessing mental discipline

listen to the pronunciation of possessing mental discipline
İngilizce - Türkçe
zihinsel disiplin sahip
disciplined
Disiplinli

Çocuklar disiplinli olmalı. - Children need to be disciplined.

Hayatlarımızda disiplinli olmayı öğrenmeliyiz. - We should learn to be disciplined in our lives.

İngilizce - İngilizce
disciplined
possessing mental discipline

  Heceleme

  possessing men·tal dis·ci·pline

  Türkçe nasıl söylenir

  pızesîng mentıl dîsıplın

  Telaffuz

  /pəˈzesəɴɢ ˈmentəl ˈdəsəplən/ /pəˈzɛsɪŋ ˈmɛntəl ˈdɪsəplən/

  Günün kelimesi

  lalochezia