positive or negative going clock

listen to the pronunciation of positive or negative going clock
İngilizce - Türkçe
ileri giden veya geri kalan saat
positive or negative going clock

  Heceleme

  pos·i·tive or neg·a·tive Go·ing clock

  Türkçe nasıl söylenir

  päzıtîv ır negıtîv gōîn kläk

  Telaffuz

  /ˈpäzətəv ər ˈnegətəv ˈgōən ˈkläk/ /ˈpɑːzətɪv ɜr ˈnɛɡətɪv ˈɡoʊɪn ˈklɑːk/

  Günün kelimesi

  traduce