populous

listen to the pronunciation of populous
İngilizce - Türkçe
nüfusu yoğun
kalabalık nüfuslu

Hindistan kalabalık nüfuslu bir ülkedir. - India is a populous country.

ahalisi çok
(Ticaret) nüfusu fazla olan
{s} yoğun nüfuslu

ABD silahlı cinayet oranı diğer yoğun nüfuslu, yüksek gelirli ülkelere göre 15 kat daha yüksektir. - The U.S. gun homicide rate is 15 times higher than other populous, high income countries.

Hindistan Çin'i geçip dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesi olmaya hazır. - India is poised to surpass China and become the world's most populous country.

populousnessnüfus kalabalığı
{s} kalabalık

Tokyo Japonya'daki başka bir şehirden daha kalabalık. - Tokyo is more populous than any other city in Japan.

Wyoming'in en kalabalık şehri nedir? - What is the most populous city in Wyoming ?

populousness
nüfus kalabalığı
densely populated
yoğun popülasyon
populousness
{i} kalabalıklık
populousness
kalabalık olma
populousness
nüfus yoğunluğu
İngilizce - İngilizce
Having more people, as a relative comparison of regions; having a large population; densely populated
Common misspelling of populace
containing many inhabitants, especially in proportion to the territory
{a} full of people, very well inhabited
densely populated
Numerous; in large number
{s} full of people, densely populated
Abounding in people; full of inhabitants; containing many inhabitants in proportion to the extent of the country
Popular; famous
A populous country or area has a lot of people living in it. Indonesia, with 216 million people, is the fourth most populous country in the world. a populous area has a large population in relation to its size
Common; vulgar
populate
populously
{a} in a populous manner or state
populousness
{n} an abounding with inhabitants
Populousness
populosity
populousness
The quality of being populous
populousness
{i} dense population
populous