pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

listen to the pronunciation of pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
İngilizce - Türkçe
(Tıp, İlaç) İngilizce olan Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis "çoğunlukla yanardağlarda bulunan çok ince silis tozunun solunmasıyla oluşan hastalık" anlamına gelen ve aslında Everett M. Smith tarafından yalnızca en uzun İngilizce sözcük olması için yaratılan ve çoğulu da (pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconioses) aynı derecede uzun olan bir sözcük. Yaratıldıktan sonra bazı değişik kaynaklarda ilk tanımına yaklaşık anlamlarda kullanılmıştır. --pneumono = akciğerlerle ilgili (Latince, Yunanca'dan); ultra = ötesi (Latince, "ultraviyole"deki gibi (morötesi)); microscopic = oldukça küçük (Latince/Eski İngilizce, Yunanca'dan); mikron, küçük, ve skopos, görünüş); silico = silis (Latince); volcano = yanardağ (Latince); coni = to ile ilgili (Yunanca: konis, toz); osis = hastalık / durum (Yunanca)--
İngilizce - İngilizce
A factitious disease of the lungs, allegedly caused by inhaling microscopic silicate particles originating from eruption of a volcano
A miner's lung disease caused by inhaling silicate dust
An artificial long word said to mean a lung disease caused by inhaling very fine ash and sand dust
{i} disease of the lungs caused by inhalation of tiny particles of silica
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

  Heceleme

  pneu·mo·no·ul·tra·mi·cro·scop·ic·si·li·co·vol·ca·no·co·ni·o·sis;

  Telaffuz

  Etimoloji

  () Coined by Everett K Smith, President of the National Puzzlers’ League, at their convention in 1935, from Ancient Greek πνεύμων (pneumōn, “lung”) + Latin ultra (“beyond”) + English microscopic + silico- + volcano + Ancient Greek κόνις (konis, “dust”) + English -osis.

  Günün kelimesi

  portal-to-portal